ส.ประกันชีวิตฯ ต้อนรับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก.สาธารณสุข

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ให้การต้อนรับนายสุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ (รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ) หัวหน้าคณะสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำคณะนักยุทธศาสตร์ฯ จากโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ประจำปี 2562

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงของข้อมูลระบบประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรูปแบบการ Claim ค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศแบบครบวงจรต่อไป ณ ห้องประชุม 601 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2562 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน