ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันสุขภาพ แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ     

 

INNWhy Magazine Online ติดตาม How to ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันสุขภาพ แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ กับ “พิชา  สิริโยธิน” ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย  

ในเรื่องของการทำประกันสุขภาพอาจมีใครหลายคนบอกว่า ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ก็สามารถทำได้แค่ใช้ใบแถลง 30 ข้อ ก็เพียงพอที่จะทำประกันสุขภาพได้แล้ว

ซึ่ง คุณพิชาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการว่า  การจะทำประกันสุขภาพจะมีแบบฟอร์ม เรียกว่า แบบฟอร์มแถลงสุขภาพ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้กรอก กับ แบบไม่จำเป็นต้องแถลงสุขภาพ บริษัทก็สามารถรับประกันภัยได้

แล้วข้อแตกต่างของ 2 ข้อนี้คืออะไรบ้าง  อาจจะเป็นเรื่องของจำนวนเงินเอาประกันภัย แน่นอนว่าเมื่อไม่มีการตรวจสุขภาพ จำนวนเงินเอาประกันภัยย่อมลดลง เพราะว่าบริษัทมีความเสี่ยงต่อผู้เอาประกันภัยโดยตรง 

อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของโรคที่ไม่คุ้มครอง  การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแถลงสุขภาพอาจเป็นสาเหตุให้บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือค่ารักษาพยาบาลบางตัวสำหรับโรคที่ไม่คุ้มครอง

เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้รอบคอบก่อน.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน