ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดศูนย์ CSC ในห้าง 16 แห่งชั่วคราว

ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดศูนย์ CSC ในห้าง 16 แห่งชั่วคราวพร้อมขยายแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน
สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันตั้งแต่กุมภาพันธ์-มิถุนายน 63 นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ChiefMarketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิตจึงดำเนินแนวทางเชิงป้องกันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดต่างๆโดยปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC) ในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดในเขตภูมิภาคบางจังหวัดเป็นการชั่วคราว จำนวน 16 สาขา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – วันที่ 12 เมษายน 2563 ประกอบด้วยศูนย์ CSC ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาแม็กแวลู นวมินทร์, สาขาพาราไดซ์ พาร์ค, สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาเซ็นทรัล พระราม2, สาขาเดอะมอลล์ บางแค, สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ, สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์, สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ และสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ ศูนย์ CSC ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สาขาเมกา บางนา, สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สาขายูดีทาวน์อุดรธานี และในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล พลาซาศาลายา ซึ่งเฉพาะศูนย์ CSC แห่งนี้จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – วันที่ 31 มีนาคม 2563“การปิดศูนย์ CSC ในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแนวทางเชิงป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เอาประกันพนักงานและประชาชนทั่วไปรวมถึงลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของภาครัฐ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อสร้างความอบอุ่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”นายอังกูรกล่าวอย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำธุรกรรมของผู้เอาประกันจากการปิดทำการชั่วคราวของศูนย์ CSC ดังกล่าว บริษัทฯจึงได้มีบริการไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลายช่องทาง อาทิ ชำระผ่านMobile Banking, ชำระผ่านสาขาทั่วประเทศ, ชำระผ่านบัตรเครดิต,ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝาก, ชำระด้วยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์, ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีบริการไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์หรือการเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com หรือสอบถามข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ผ่านไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 นายอังกูรกล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงขยายมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิมสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ดังกล่าวผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกกรณี รวมถึงการใช้บริการ Fax Claim การยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กรณีที่ผู้เอาประกันขอต่ออายุกรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน และกรณีกรมธรรม์แบบรายงวดที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563ที่ผู้เอาประกันติดต่อขอชำระเบี้ยฯ ภายใน 6 เดือนอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน