นางสาววราภรณ์  ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางพันทิพา วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิด โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” กรุงเทพมหานคร กิจกรรมอบรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Micro Model แบบเข้มข้น ตามแนวทาง “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง”

โดยมุ่งพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของไทยประกันชีวิตในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนในสังคมไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน