นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 แก่นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ มุ่งพัฒนานวัตกรรมในการบริการลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน