นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2566 ว่า บริษัทฯ มีมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (Value of New Business : VONB) อยู่ที่ 7,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 5.4% จากปี 2565 อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1 จุด โดยมีอัตราถึง 62.8%  ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์สูงถึง 9,707 ล้านบาท หรือเติบโต 4.8% เป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรจากการรับประกันภัยที่เติบโตถึง 12.5% เมื่อเทียบกับปี 2565

ขณะเดียวกันแม้ว่าจะ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังคงมีกำไรจากการลงทุน เนื่องจากพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มากกว่า 80% ของสินทรัพย์ลงทุนอยู่ในรูปแบบหนี้สินที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับกลุ่มน่าลงทุน

“บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์การขายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ในปี 2566 เติบโตทุกช่องทางการขาย โดยช่องทางตัวแทนประกันชีวิตมีประสิทธิภาพด้านการขายที่ดีขึ้นและมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นได้จากอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ที่สูงขึ้นถึงระดับ 65.1% ส่วนมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ของช่องทางพันธมิตรเติบโตสูงถึง 14.5% เนื่องมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับพันธมิตรธนาคาร” นายไชยกล่าว

ด้านเบี้ยประกันภัยรับ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (Annual Premium Equivalent : APE) จำนวน 12,295 ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 90,307 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ตามข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับรวมของทั้งอุตสาหกรรมในปี 2566

จากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้มูลค่าพื้นฐานของกิจการ หรือ Embedded Value ปรับตัวขึ้นอีก 10.6% จากปีก่อนหน้า เป็น 160,580 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR Ratio ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 398% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดอยู่ที่ 140% เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับสถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งอันเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรในปี 2566 ซึ่งในเงินปันผลจำนวนนี้ได้รวมเงินปันผลพิเศษในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้นเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมอยู่ใน SET50 เป็นครั้งแรกในปี 2566 ซึ่งเงินปันผลจะจ่าย หลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน