บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน Tokio Linked Open House แนะนำสินค้าใหม่ ตระกูลยูนิต ลิงค์ เปิดงานโดยคุณชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ

และให้วิชาการโดยคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนยูนิตลิงค์จะไปทางไหน” ร่วมด้วยฝ่ายฝึกอบรม แนะนำจุดเด่นของสินค้าโตเกียวลิงค์ แนวคิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ร่วมทั้งทำเวิร์คช้อปร่วมกัน ที่ชั้น 18 อาคาร LPN เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีตัวแทนฝ่ายขายที่สนใจเข้าร่วมรอบแรกกว่า 200 คน โดยทั้งหมดให้ความสนใจและเตรียมตัวเข้าสู่โปรแกรมการอบรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสมัครสอบรับใบอนุญาตการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน