“ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล” รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 ( Quality Persons of the year. 2021) ในสาขาภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน