โตเกียวมารีนประกันภัย ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติยั่งยืนเป็นปีที่ 13

นายฮิโระโนะริ คิริว (กลาง แถวแรก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)  นำพนักงานจิตอาสา คู่ค้า และ ตัวแทน ทำกิจกรรม “โตเกียวมารีนประกันภัย รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักต้นน้ำลำธาร”  ร่วมกับ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอ อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร จัดเตรียมกล้าไม้ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน บ้านตุงลอยเร็วๆนี้.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน