คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ มอบหมวกนิรภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรับปีใหม่

นายเชิดชัย ทองกุนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) มอบหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 100 ใบ ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งตัวแทนครูจาก ร.ร. วัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักงาน คปภ. โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ. สำนักงาน คปภ.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน