ตัวแทนคุณภาพ โตเกียวมารีนประกันชีวิต เข้ารับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 (National Agents of the year Awards -NAA 2024) โดยในปีนี้ตัวแทนโตเกียวมารีนสามารถทำผลงานเป็นบริษัทอันดับที่ 4 ที่มีตัวแทนติดคุณวุฒิถึง 20 คน และหนึ่งในนั้นคือ คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์

ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยผลผลิตเบี้ยประกัน 24,611,300 บาท จากผู้ได้รับคุณวุฒิทั้งสิ้น 354 คน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน