โตเกียวมารีนประกันชีวิต แจกทองแก่ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านแอพฯ TMLTH Touch Point 20 รางวัล  ครั้งที่ 5

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จับแจกทองคำแก่ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านแอพพลิเคชั่นTMLTH Touch Point ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 จำนวน 20 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ ลิ้ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการทางธุรกิจ และประธานโครงการกิจกรรม ร่วมทั้งผู้บริหารระดับสูง ร่วมจับฉลากมอบโชคทองคำให้แก่ลูกค้าผู้โชคดี และซึ่งกิจกรรมนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้นถึง 35%

และเพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับรูปแบบของสังคมดิจิทัลยุคใหม่ บริษัทได้พัฒนาการบริการให้กับผู้เอาประกันสามารถทำรายการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง เช่น ชื่อ นามสกุล การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเบี้ยซึ่งเริ่มใช้งานได้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ที่เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์โดยผู้ปกครองในฐานะเจ้าของกรมธรรม์สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำรายการแทนผู้เยาว์ได้ และสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน สามารถเข้าดูเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดความเคลื่อนไหวของกองทุนได้ซึ่งจะได้นำเสนอบริการดังกล่าวต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน