โตเกียวมารีนประกันชีวิต ห่วงใยสุขภาพ คปภ.มอบหน้ากากกันไวรัสโควิด-19 ฝุ่น PM2.5 

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก ผ่านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. เพื่อแจกให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานประจำสำนักงานคปภ. ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ทั่วไปของตลาดประเทศไทยกำลังขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ทำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานคปภ. ที่ต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต้อนรับผู้ไปติดต่อประสานงานต่างๆ ทุกวันมีความเสี่ยง และมีโอกาสสูงที่จะได้รับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดยไม่รู้ตัว เพราะมีทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหลากหลาย 

ดังนั้นทางโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจต้องสวมหน้ากากอนาเพื่อป้องกันและเป็นการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย จึงรีบเร่งดำเนินการสนับสนุนหน้ากากอนามัยคุณภาพมาตรฐานโลกดังกล่าวให้กับ สำนักงาน คปภ.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน