โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ่ายทันทีโคโรน่า ไม่ต้องรอ 30 วัน 

 

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการส่งมอบความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิตแก่สังคมไทยเร่งออกมาตรการพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพของโตเกียวมารีนประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมัติรับประกันภัยภายใน 31 มีนาคม 2563 จะได้รับความคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน หากพบว่าป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)

 “โดยปกติการให้ความคุ้มครองจากสัญญาสุขภาพของทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย หากผู้ถือกรมธรรม์เข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยจะไม่สามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้ ถ้าการป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง เช่น เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด เป็นต้น แต่ในกรณีการป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) หากลูกค้าซื้อกรมธรรม์โตเกียวมารีนประกันชีวิต เกิดเจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) จะได้รับความคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันแรกโดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลา 30 วัน สำหรับลูกค้าเดิมที่ถือกรมธรรม์ก่อนหน้านี้แน่นอนว่า หากเจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ได้รับความคุ้มครองตามผลประโยชน์ในกรมธรรม์ที่ซื้อไว้เช่นเดียวกันแน่นอน” นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

สำหรับรายละเอียดของแบบประกันสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทได้พิจารณาอนุโลมขยายความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองเฉพาะกรณีสาเหตุการป่วยที่เกิดจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) มีรายละเอียดดังนี้
1.​เฉพาะกรมธรรม์ที่อนุมัติรับประกันระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสาเหตุการป่วยเกิดจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563
2.​สัญญาเพิ่มเติมที่ขยายความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วันได้แก่
2.1 สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS2N)
2.2 สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว เฮลธ์ แคร์ (HSHC)
2.3 สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (HB) 
3.​ความคุ้มครองและผลประโยชน์ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองที่ขยายนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ
​เงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ
4.​การป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองที่
ขยายนั้นผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามปกติของสัญญาเพิ่มเติมตามสิทธิ์ที่ระบุในกรมธรรม์ 

นายสมโพชน์ กล่าวต่อ “นอกจากมาตราการพิเศษที่ออกมาเพื่อรับมือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) แล้ว ในขณะนี้ทางบริษัท ได้มีการจัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ด้วยการมอบหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ฟรีให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปอีกจำนวน 5,000 ชิ้น ทางเพจเฟซบุ๊คของทางบริษัท โดยกิจกรรมนี้เป็นการแจกต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งบริษัทได้มีการแจกหน้ากากให้ประชาชนที่เชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงรวม 10,000 ชิ้น ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงภัยจากมลภาวะทางอากาศ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) จึงได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการช่วยป้องกันภัยให้กับประชาชนในสังคมไทย ทุกกิจกรรมที่เราทำสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการมุ่งสู่การเป็น Good Company โดยเราจะอยู่เคียงข้างลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในเวลาที่ต้องการ ด้วยการยึดมั่นในจิตวิญญาณของการสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าและสังคมเป็นสำคัญ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับหน้ากากอนามัยฟรี สามารถเข้าไปได้ที่ Page FB:Tokio Marine จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน