“ทอมมี่”คว้า”นักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติปี59

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย รางวัล ทอมมี่ แอคชัวรี Tommy Actuary (นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ) 2 (1)

 

คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้รับรางวัล นักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2559”  จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย โดยรางวัลนี้เปรียบเสมือนรางวัลขงเบ้งแห่งโลกประกัน ที่คัดเฟ้นมาจากผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ทั้งในความสามารถและความประพฤติในด้านต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์แก่สังคม โดยตัวอย่างของผลงานของคุณพิเชฐ มีมากมายอาทิ

  • รางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคอาเซียน ปี 2555 (Young ASEAN Manager Award)
  • หนังสือ The Top Job Secret และ ให้เงินทำงาน ภาค 1 และ 2
  • กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
  • ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย
  • อนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม

ปัจจุบัน คุณพิเชฐ ได้ดำเนินการผลักดันการพัฒนาสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีการยกระดับวิชาชีพนี้ให้เป็นที่รู้จัก และให้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ รวมถึงการออกแบบสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมสูงอายุในอนาคต

ผลงานในช่วงที่ผ่านมาของสมาคมฯ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมาคมฯ  การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยให้แก่สังคม ทั้งในและนอกวงการธุรกิจประกันภัย เช่น สัมมนา Life Insurance Forum 2016 (28 มีนาคม 2559) และ สัมมนา Non-Life Insurance Forum 2016 (24 มิถุนายน 2559) ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ “Solving Real World Problems with Statistics” ที่ผ่านมา

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com