สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด อบรมเชิงปฏิบัติการ “Tourism for the Blind : หลักสูตรพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น”

 

พร้อมแล้ว…กับการสำรองที่นั่งงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tourism for the Blind : หลักสูตรพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น” รับจำนวนจำกัด!!!!

ก้าวใหม่ของวงการการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่เปิดกว้างเพื่อคนทั้งมวลอย่างแท้จริง

😊ลงทะเบียนออนไลน์:
https://forms.gle/dCGNHKvR5t79oRCg6

😍ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://drive.google.com/file/d/18oUhYJ2PKKhi5hrm-uKcLLYzIlGhFGQI/view?usp=sharing

😘สอบรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-700-5000 ต่อ 1241, 1217, 1022 และ 1240 e-mail : ictraining@mahidol.ac.th

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน