TQM ยันมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS17 ไม่กระทบธุรกิจ แจง “โบรกเกอร์ประกัน” อยู่หมวดบริการ ด้าน บล.บัวหลวง ย้ำ ไม่เหมือนหุ้น “กลุ่มแบงก์-ประกัน” ชี้เป็นโอกาสมากกว่า  

จากกรณีที่จะมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อให้ธุรกิจประกันใช้มาตรฐานรายงานการเงินและบัญชีเดียวกันทั่วโลก เช่น การบันทึกรายได้ จากที่เคยรับรู้ทั้งหมดในปีเดียว จะต้องมีการกระจายออกไปตามจำนวนปีที่สัญญารับประกันมีผลคุ้มครอง ส่งผลหลายฝ่ายจับตาและกังวลว่า ในทางปฏิบัติอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำรายการแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของธุรกิจประกัน

ล่าสุด ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ให้สัมภาษณ์ว่า ลักษณะธุรกิจของ TQM เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ ดังนั้นมาตรฐาน IFRS17 จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด โดยปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย

1. ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทั้งสิ้นกว่า 130 ผลิตภัณฑ์ ทั้งในกลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ และกลุ่มประกัน Non-Motor ในรูปแบบประกันอัคคีภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
2. ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งสิ้นกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ ที่จะตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านกระบวนการทางธุรกิจ งานวิจัยตลาดดิจิทัล และ

4.ธุรกิจให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย เพื่อเป็นช่องทางในการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยที่รวดเร็วสำหรับลูกค้า

ด้านนายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า การบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ ไม่ได้ส่งกระทบต่อ TQM เหมือนหุ้นกลุ่มแบงก์ และกลุ่มประกัน เนื่องจาก TQM เป็นโบรกเกอร์ประกัน ซึ่งธุรกิจอยู่ในหมวดบริการ โดยรายได้ส่วนใหญ่ 95% มาจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ขณะที่รายได้จากประกันชีวิต ที่จะต้องทยอยบันทึกการรับรู้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่มีสัดส่วนเพียง 5% เท่านั้น จึงมองว่า ขณะนี้เป็นโอกาสที่จะทยอยเข้าซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 49.25 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน