TQM MAGIC DAY With Blue Beary เสกความฝัน ปันความสุข ปี 7 พร้อมแจกทุนการศึกษา

ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “TQM MAGIC DAY With Blue Beary” เสกความฝัน ปันความสุข ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน กล่าวว่า ภายใต้แนวคิดการจัดงาน เพื่อให้เป็นวันที่พิเศษอีกหนึ่งวันสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งในอนาคตจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงอยากส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ แก่เด็กๆ เยาวชนต่อไป และยังได้มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 20,000 บาทด้วย

โดยภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ที่จัดงาน ได้จัดให้มีซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์แบ่งเป็นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กได้เรียนรู้และเน้นความสนุกสนานพร้อมรับของรางวัล และจัดให้มีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน และในปีนี้มีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน