TQR เคาะราคาไอพีโอ 5.10 บาท เปิดจอง  9-11 ก.พ.64 เทรดตลาด mai   17 ก.พ. นี้

 

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.ที คิว อาร์  เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 60 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยระดับราคาดังกล่าวเทียบเท่ากับ Forward P/E  ที่  14 เท่า กำหนดเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอ วันที่  9-11 กุมภาพันธ์ 2564  และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ “TQR” เข้าเทรดในกลุ่มธุรกิจการเงิน สำหรับผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ที คิว อาร์ กล่าวว่า TQR  จุดเด่นคือการเป็นหุ้นธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจร ที่มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านประกันภัยต่อและประกันภัยมากกว่า 20 ปี  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ที่สำคัญคือมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่คู่ค้าด้วย อีกทั้งยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมได้อีกมาก

ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพของ TQR สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ สอดคล้องกับจำนวนสัญญาประกันภัยต่อที่ผ่าน TQR เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2560-2562 มีรายได้รวม 104.96 ล้านบาท 153.75 ล้านบาท 132.49 ล้านบาท  ตามลำดับ โดยรายได้ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 160.47  ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 57.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ส่วนกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 – 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23.62 ล้านบาท  32.88 ล้านบาท 44.04 ล้านบาทตามลำดับ โดยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  มีกำไรสุทธิ 68.62  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.54%  เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38.22  ล้านบาท

 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์ กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) การลงทุนพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) สำหรับธุรกิจการประกันภัย รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจได้ในอนาคต

 “ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจให้มีการเติบโตมากขึ้น รวมทั้งมีฐานทุนที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิม  ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และด้วยแนวโน้มของธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต จากความต้องการด้านการประกันภัยต่อสูงขึ้น จึงมั่นใจว่า TQR จะเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นได้และเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง”นายชนะพันธุ์กล่าวในที่สุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน