มอบวุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8

 นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8” พร้อมด้วย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 93 คน จัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้ที่ผ่านการอบรมรวม 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 832 คน พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญในวิชาชีพของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ” โดย นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมยานยนต์และอดีตประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสำรวจอุบัติเหตุ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2561รวมระยะเวลา 48 ชั่วโมง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com