มอบวุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8

 นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8” พร้อมด้วย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 93 คน จัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้ที่ผ่านการอบรมรวม 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 832 คน พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญในวิชาชีพของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ” โดย นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมยานยนต์และอดีตประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสำรวจอุบัติเหตุ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2561รวมระยะเวลา 48 ชั่วโมง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน