กรมสบส. นำคณะศึกษาดูงานเคลมประกันต่างชาติ โรงพยาบาลรัฐ 

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมเจ้าหน้าที่กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสบส. พร้อมด้วยผู้แทนจากกองกฎหมายและกองบริหารการสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และผู้แทนจากสถานพยาบาลภาคเอกชนใน จ.ตราด เข้าศึกษาดูงานระบบการเคลมประกันชาวต่างชาติในสถานพยาบาลภาครัฐของ รพ.ตราด จ.ตราด

เพิ่มเพื่อน

โดยมีนายแพทย์นิวัฒน์  ดีหลาย รองผู้อำนวยการ รพ.ตราด ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติของสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งมี รพ.ต้นแบบเรื่อง internationalclaim ได้แก่ รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติในประเทศไทย ลดปัญหาการเกิดหนี้สูญ       

           

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน