ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีจำนวน 41,740 คน ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.61 พบผู้สอบผ่านส่วนใหญ่วุฒิ “ ป.โท”

 

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ผ่านสนามสอบของสมาคมประกันชีวิตไทย มีจำนวน 41,740 คน แยกเป็นสมัครสอบส่วนกลาง (กทม.) จำนวน 17,356 คน และส่วนภูมิภาค 24,384 คน ทั้งนี้อัตราการสอบผ่านทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33.63

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากจำแนกตามอายุของผู้สมัครสอบพบว่า กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีอัตราสมัครสอบสูงที่สุด ส่วนใหญ่แล้วจะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเพศหญิงให้ความสนใจเข้าสอบมากกว่าเพศชาย แต่หากพิจารณาถึงกลุ่มบุคคลที่สอบผ่านจะพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าผู้ที่สนใจอาชีพตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นกลุ่มวัยทำงานและมีการศึกษาสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันชีวิตในเรื่องความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านมาตรฐานอาชีพ คุณภาพ และทักษะในการให้บริการ

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน