รพ.เวชธานีช่วยร.ร.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

 

IMG_7611

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี  ลาดพร้าว 111 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อปรับปรุงด้านลานจอดรถ รั้วความปลอดภัย และป้ายรางวัลพระราชทานจากเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนางวสุกานต์ ธีรภัทกร ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นตัวแทนขอบคุณในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมส่วนของกันสาดที่ชำรุด และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดสิงห์ด้วย

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ