“สุทัศษา” นั่งนายกสมาคมตลาดท่องเที่ยวคนใหม่

ชูพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนหนุนศก.ชุมชน

IMG_8503

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ  เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่แทนชุดเดิมที่บริหารงานครบวาระ

ล่าสุดนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ  ผู้บริหารเดอะเวเนเซีย หัวหิน-ชะอำ ในฐานะนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) คนใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางสมาคมฯ มีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ  เพื่อให้ทุกพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสามารถมีรายได้กระจายลงสู่ชุมชนได้มากขึ้นและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมาคมได้ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวต่างประเทศ (เอ้าบาวด์)และการท่องเที่ยวในประเทศ(อินบาวด์) และปีนี้จะให้ความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ที่มั่นคงกับทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ   แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของสมาคมฯจะยึดนโยบายการตลาดแบบ 4 M (4 Marketing ) ประกอบด้วย  Marketing –media, Marketing-magazine,Marketing-online และ Marketing-tradeshow โดยทั้ง 4 M เป็นการสื่อสารถึงผู้บริโภคในช่องทางสื่อสารที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย ไปยังเมืองใหม่ๆ ด้วย .

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน