วิริยะประกันภัย ร่วมกับ ขนส่งชลบุรีจัดอบรมใบขับขี่รถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่น 155

นางสาววัชรี​ อาจวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาต​ขับรถ​ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี และนายเกยูร เมฆประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 158 คน ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 155” โดยบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถยนต์และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปที่สามารถขับรถแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขัยรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมในโครงการฯ มาแล้วทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน