วิริยะประกันภัยมอบหนังสือศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ “สุขสูงวัย” จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง โดยมีสมาชิกของศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สำหรับ หนังสือ “สุขสูงวัย” จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้วิธีการในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและแจ่มใสอยู่เสมอ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สังกัดสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ สอนการเต้นลีลาศ รำไทเก๊ก การบริการกายภาพบำบัด การบริการธาราบำบัด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ มีสมาชิกจำนวน 1,781 คน หมุนเวียนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน