วิริยะ ร่วมบูรณาการความปลอดภัยให้บริการปชช.ตรวจรถฟรี ช่วงสงกรานต์ 2562

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในฐานะองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ในงานแถลงข่าวกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”  ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้น เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทาง จตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงายภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาว เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดในการเดินทาง และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพเบื้องต้น จำนวน 20 รายการ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษจากวิริยะประกันภัยเมื่อนำรถยนต์มาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการ 33 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน