วิริยะประกันภัย เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สุขาภิบาล 3

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุขาภิบาล 3 อย่างเป็นทางการ โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานของสาขา/ศูนย์ สุขาภิบาล 3 และจากส่วนกลาง รวมถึงชมรมตัวแทนวิริยะประกันภัยภาค 6 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้อาคารสำนักงานใหม่ดังกล่าว ตั้งอยู่ เลขที่ 231 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

สำหรับอาคารสำนักงานวิริยะประกันภัย สาขา/ศูนย์ สุขาภิบาล 3 แห่งใหม่นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านนอกของตัวอาคารที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และยังแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์องค์กรได้อย่างชัดเจน รวมถึงการตกแต่งภายในอาคารเพื่อให้รองรับต่อระบบการทำงานภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยมาตรฐานบริการประกันภัยที่ครบวงจร อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน