วิริยะประกันภัย พร้อมให้บริการตรวจรถฟรี! สงกรานต์ปี 62 นี้

               วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62  สนับสนุน กรมการชนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี! 20 รายการ พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษเมื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 33 แห่ง ถึงวันที่ 11 เม.ย. 62

เพิ่มเพื่อน

            นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีวันหยุดยาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังเวียนมาถึง บริษัทฯ ในฐานะของการเป็นภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงร่วมสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”  เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดในการเดินทาง และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพรถ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ จำนวน 20 รายการ อาทิ ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระบบเบรก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบกำลังส่ง ระดับน้ำขั้วกลั่นในแบตเตอรี่ พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษจากวิริยะประกันภัยเมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11เมษายน 2562

สำหรับศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย จำนวน 33 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ อู่ร่วมมิตรการาจ, บจ.เค ออโต้คัลเลอร์, บจ.นิวเพื่อนยนต์, บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด, หจก.งามวงศ์วาน คาร์แคร์, บจ.อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์, บจ.เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส, บจ.เจริญกิจ ราชพฤกษ์, บจ.เซอร์กิต ติวานนท์, บจ. คุงการาจ, บจ.อู่นำชัย เตาปูน, บริษัท เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ จำกัด, บจ.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์, อู่บอส 888 การาจ, บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์, บจ.ทรัพย์ สิทธิ คาร์ อินเตอร์, บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด, บจ.อู่กังวานชัยการช่าง,

บจ.เซอร์กิตบริการ,  โสฬส ธนบดี,  หจก.เจดีย์ออโต้เซอร์วิส,  หจก.เป้งการาจ,  บจ.เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป, บจ. อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป, บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิค จำกัด, บจ.สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส, หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส, บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด, บจ.วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997), บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด, บจ.นที อินเตอร์เซอร์วิส สาขา 1, บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด และบริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน