“วิริยะ- NTT- ITG” ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อน “Viriyah Insure Core” สู่เป้าหมาย

นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) MR.Siva Kumaran ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NTT DATA (ซ้ายสุด) และนายธนากร กัลยาณมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG) (ขวาสุด) ร่วมจัดงาน “Kick-Off” เพื่อแถลงถึงวิสัยทัศน์และที่มาของโครงการ “Viriyah Insure Core” รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ITG และ NTT เพื่อกำหนดแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรและเป็นไปในทิศทางทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้โครงการสำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ณ ห้องพาโนรามา 1ชั้น 14โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ “Viriyah Insure Core” นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการยกระดับมาตรฐานการการบริการประกันภัย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทวิริยะประกันภัย ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ITG และ NTT เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันภัย ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านข้อมูล กระบวนการทำงาน และการบริการต่างๆ โดยเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพด้านบริการประกันภัย”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน