นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด และรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี  “2023-2024 Thailand’s Most Admired Company” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมใน กลุ่มธุรกิจประกันภัย จากผลสำรวจความนิยม โดยนิตยสารแบรนด์เอจ  ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดของเมืองไทย และในโอกาสนี้ นายปรเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสารแบรนด์เอจ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พร้อมนายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

                สำหรับรางวัลผลสำรวจ “2024 Thailand’s Most Admired Brand” วิริยะประกันภัย ยังคงรักษาความเป็นผู้นำแบรนด์กลุ่มประกันภัยที่ครองความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 จากผลสำรวจความนิยม หมวดธนาคารและการเงิน กลุ่มประกันภัย บริษัทฯ ได้รับคะแนนโหวตมากถึงร้อยละ 35.30 และยังได้รับการโหวตให้เป็น Best Brand อันดับ 1 ของการจัดลำดับความสำคัญในทุกๆ หัวข้อ อาทิ การบริการของตัวแทนประกันภัย, มีกรมธรรม์ที่หลากหลาย, เงินชดเชยและสินไหมทดแทน, ความมั่นคงของบริษัท  ในส่วนรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “2023-2024 Thailand’s Most Admired Company” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมในกลุ่มธุริกจประกันภัย ด้วยผลคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 7.53 ซึ่งผลสำรวจพิจารณาจาก ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation), ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance), ภาพลักษณ์ (Corporate Image), การบริหารการจัดการ (Management), ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) และ การบริการ (Excellence Service)  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ความคุ้มค่า ให้แก่ลูกค้าวิริยะประกันภัย ดั่งเจตนารมย์ที่ประกาศไว้ในปี 2567 ว่า วิริยะประกันภัย “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน