นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ “อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ครั้งที่ 10 ตอน “บนเส้นทางวิชาชีพตัวแทน วันวาน > วันนี้ > วันหน้า” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการดำเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สู่แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของตัวแทนฯ ในอนาคต โดยยังคงเน้นการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม เป็นหลักพื้นฐาน และใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องอาหารจีนหล่งฟ่ง ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนงานตัวแทนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ของวิริยะประกันภัย อาทิ V-Roadside Service บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์วิริยะตะกาฟุล ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันชั้น 1 PayLite จ่ายเท่าที่ขับ และประกันอุบัติเหตุ ขับขี่สุขใจ V-Motor Add Onประกันเสริม สำหรับผู้มีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน