นางปิยนุช รังษีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 7 (นครปฐม) นายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และนายศุภกร บุญสว่างมงคล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนนครปฐม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานในสังกัด ร่วมส่งมอบทาง ม้าลาย ที่จัดทำขึ้น ณ บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครปฐม ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” ซึ่งวิริยะประกันภัยดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน โดยพิธีส่งมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

สำหรับโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงฯ ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่ส่งผลกระทบของสุขภาวะของประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย พิการ ไปจนถึงเสียชีวิต โดยได้สำรวจและคัดเลือกจุดเสี่ยงทั่วประเทศทั้งหมด 61 จุด และดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการยกระดับโครงการฯ ขยายไปยังจุดเสี่ยงอื่น ๆ ต่อไป  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน