นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และนายจตุรงค์ แสงสุข รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)  ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 162 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ โดยโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 91 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความรู้ด้านประกันภัย วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดทั้งมารยาทและจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ เพื่อลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้และความรอบคอบ รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน