พ.ต.อ.นิวัต ทัศนเกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่ รับมอบป้ายประจำด่านตรวจยาเสพติด และน้ำดื่ม ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชัย บุตรตา ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนแพร่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่บ้านนาเวียง และบ้านหาดรั่ว ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตลอดจนส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากสาเหตุมึนเมาสารเสพติดขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ณ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

            สำหรับโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต จึงได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในส่วนของพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ ทำการสำรวจหาพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ พร้อมเตรียมขยายผลโครงการออกสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน