นายอนุสรณ์ ตรียะเวชกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและตะวันตก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานวิริยะจิตอาสา มอบน้ำดื่มมูลค่า 76,000 บาท ตามโครงการรักษ์ช้างยั่งยืนให้กับ นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา เพื่อนำไปใช้ในกิจการของปางช้างบ้าน ช.ช้างชรา ตลอดปี โดยมี คุณสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณการอนุรักษ์ช้างในผืนป่าภาคตะวันตก โดยจะร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของปางช้างให้ช้างที่เข้ามาพำนักได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้วางแผนจัดทำโครงการแปลงเกษตรขนาดใหญ่ปลูกหญ้า พืชผัก และผลไม้ เพื่อเลี้ยงดูช้างได้อย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา ก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริบาลช้างสูงวัย ป่วยไข้ บาดเจ็บ ช้างเร่ร่อน รวมถึงช้างวัยเกษียณ ปลดระวาง และยังทำหน้าที่เป็นศูนย์อนุรักษ์และการเรียนรู้ช้างไทย ด้วยการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าไปเป็นอาสาสมัครเลี้ยงช้าง ด้วยการเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงช้างเช่นเดียวกับควาญช้าง เริ่มตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงช้าง การเก็บผลไม้และผักมาป้อนอาหารช้าง และการร่วมอาบน้ำกับช้าง ซึ่งแต่ละกระบวนการที่อาสาสมัครร่วมดูแลนั้น จะไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ทำให้ช้างบาดเจ็บ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลง 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน