นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,800 ขวด จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอัสมัน มะลี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และนำไปใช้บรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยเพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพในภายหลังอีกด้วย ณ ตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน