นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 120 ใบ ภายใต้ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการสานต่อโครงการศูนย์เด็กเล็ก-ปลอดภัย ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทฯ ได้ร่วมกันผลักดันให้เยาวชนและผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกันดำเนินการมาแล้วในพื้นที่จังหวัดน่าน, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยพร้อมส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เด็กสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งก่อนออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ และเตรียมขยายผลโครงการดังกล่าวออกสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน