“วิริยะ” มอบทุนโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

เพิ่มเพื่อน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” โดย นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุขที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนและศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 120 ทุน เป็นเงินกว่า 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก)
ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จ. ชลบุรี จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมี นายนริทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองอุดม จ.ปราจีนบุรี จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัยในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษารวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน