วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2,000 เล่ม จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา  สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจากพนักงานวิริยะประกันภัย ซึ่งร่วมใจกันนำมาแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา” เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน