คปภ.เผย มาตรการเร่งด่วนด้านการประกันภัยรับมือ “ไวรัสโคโรนา”

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคปภ. ได้ออกมาตรการเร่งด่วนด้านการประกันภัยรับมือ “ไวรัสโคโรนา” โดยมีรายละเอียดดังนี้

*เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ว่า กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัยการเดินทางสามารถคุ้มครองหากเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา

*ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา

*สนับสนุนส่งเสริมและเร่งอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

*ดำเนินการให้ภาคธุรกิจประกันภัยจัดทำ Stress test เพื่อทดสอบปัจจัยมหภาค การเคลมจากการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยเพื่อเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มีความรุนแรง

*ศึกษาข้อมูลการประกันภัยให้รองรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนระดมความคิดเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์กับประชาชน

หากทำประกันภัยแล้ว ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย รวมทั้งตรวจสอบว่าสัญญาประกันภัยดังกล่าวยังมีความคุ้มครองอยู่หรือไม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน