ก็ไม่รู้ว่า ควรหรือไม่ควร ที่จะใช้ Unilt Linked ไปสร้างเป็น มรดก เพราะค่า Cost of Insurance หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า COI ก็คือ อัตรามรณะ(mortality rate)ซึ่งตามรูปผมใช้ตารางปี 2017 คำนวณให้เห็นกันชัด ๆ ว่า

ถ้าทุน 10 ล้านบาท เมื่ออายุมากขึ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีตามตารางเพื่อสร้างความคุ้มครองด้วยจำนวนเงินตั้งแต่หลักหมื่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนแตะ 1แสนที่อายุ 59 ปีสำหรับผู้ชาย และ อายุ 65 ปีสำหรับผู้หญิง

เห็นแค่นี้อย่าเพิ่งตกใจ เป็นแค่จุดเริ่มต้น เพราะ อัตรามรณะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปเป็น 2แสน, 3แสน, 4แสน,… จนแตะ 1 ล้านบาทที่อายุ 82 ปีสำหรับท่านชาย และ 84 ปี สำหรับท่านหญิง

เห็นแบบนี้แล้ว คิดว่า กำไรที่ได้จากการลงทุนซึ่งถูกสะสมอยู่ในรูปกองทุนรวมจะมากพอที่จะนำมาจ่ายค่า COI หรือไม่

ถ้าผลหาผลรวมของ COI

สำหรับ ชาย ตั้งแต่อายุ 59 – 82 ปี จะมีจำนวนเงินรวม 10,269,756 บาท

สำหรับ หญิง ตั้งแต่อายุ 65 – 84 ปี จะมีจำนวนเงินรวม 8,697,240 บาท

ผมก็ไม่รู้ว่า ตอนเริ่มสมัครทำทุน 10 ล้านควรจ่ายเบี้ยปีละกี่บาทและนานกี่ปี

สมมติว่า ต้องการอัตราเบี้ยที่ 2% แปลว่าเบี้ยจะเป็นปีละ 200,000 บาท จ่ายเบี้ย 20 ปีรวมเป็นเงิน 4 ล้านบาท หลังจากนั้นหยุดชำระเบี้ย ใช้การขายกองทุนมาจ่ายค่า COI และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็น่าคิดน่ะครับว่า ในระยะยาวแล้ว เงินต้น 4ล้านบาท จะเติบโตได้มากพอจนสามารถรองรับ COI ได้ตลอดชีวิตหรือไม่

เมื่อเทียบกับการใช้ ประกันแบบตลอดชีพชำระเบี้ย 20 ปีมาสร้างมรดก

อัตราเบี้ยของชายอายุ 40 ปีอยู่ที่ประมาณ 3% หรือ 300,000 ต่อปี เมื่อชำระเบี้ยครบ เราใช้เงินทั้งหมด 6ล้านบาท สูงกว่า UL แต่สบายใจได้ว่า มีมรดกจำนวน 10ล้านบาท ติดตัวเราไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

ก็ถือว่าเป็นข้อมูลและมุมมอง ให้พิจารณา ก่อนที่จะใช้ UnitLinked เพื่อสร้างเป็นมรดกในระยะยาว

หมายเหตุ

(1)ตารางมรณะที่ใช้ใน Unitlinked ของแต่ละค่าย  เท่าที่เคยประสบมา แต่ละค่ายใช้ตารางมรณะไม่เหมือนกัน คงต้องพิจารณาลงรายละเอียดของแต่ละค่าย ด้วยแนวคิดหรือแนวทางที่นำเสนอข้างต้น

(2)อัตราเบี้ยของ UL ควรต่ำกว่า แบบตลอดชีพ มิฉะนั้นควรทำแบบตลอดชีพดีกว่า แม้แต่จะเท่ากันก็ไม่ควร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน