แรกเกิด:-

(1)แบบตลอดชีพจ่ายเบี้ย 20 ปี + สุขภาพเหมาจ่าย

(2)ประกันโรคร้ายแรงแบบจ่ายเบี้ยคงที่ ทำตั้งแต่แรกเกิด อัตราเบี้ยต่ำที่สุด ทุนอย่างน้อย 2ล้าน

(3)พีเอ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินรักษาพยาบาลอย่างน้อย 50,000

 

วัยทำงาน:-

(1)แบบตลอดชีพจ่ายเบี้ย 20 ปี + สุขภาพเหมาจ่าย + ชดเชยนอน รพ.

อาจเลือก เหมาจ่าย แบบมี ดีดัก หากมีประกันสุขภาพกลุ่ม

(2)ประกันโรคร้ายแรงแบบเบี้ยเพิ่มตามอายุ ผสมกับ

(3)ประกันโรคร้ายแรงแบบเบี้ยคงที่

หากมีงบมากพอทำข้อ (3) ข้อเดียว วงเงินรวม (2)+(3) อย่างน้อย 2 ล้าน

(4)ประกันอุบัติเหตุ AI (มีชดเชยรายได้)

(5)พีเอ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินรักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000

 

วัยสร้างครอบครัว:-

เหมือนวัยทำงาน เพิ่ม

(1)Term หรือ

(1)Hybrid Protection Insurance หรือ

(1)UnitLinked ที่ทุนเป็นจำนวนเท่าสูงสุดของเบี้ย

 

วัยใกล้เกษียณ(อายุตั้งแต่ 50 ปี):-

เหมือนวัยทำงาน เพิ่ม

(1)ประกันบำนาญ

(2)แบบตลอดชีพวงเงินสูง หรือ

(2)ประกันชีวิตไว้เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานสุดท้ายของตัวเอง

 

วัยเกษียณ:-

(1)ประกันชีวิตไว้เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานสุดท้ายของตัวเอง

(2)ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบมีดีดัก

(3)ประกันบำนาญ

(4)พีเอ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินรักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000

*** ถ้ามี UnitLinked ควรยกเลิก/เวนคืน อย่างช้าที่สุดคือ อายุ 59 & 65 สำหรับ ชาย&หญิง ตามลำดับ***

หมายเหตุ

ไม่มี แบบสะสมทรัพย์ เพราะ ผลตอบแทนต่ำเกินไป แต่ถ้าจะทำเพื่อลดหย่อนภาษีก็ไม่ผิดอะไร

รุจิพรรณ

AnnuityMAN

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน