“ความเสี่ยง”มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ย่อมมี ความสูญเสีย ตามมา จึงเกิดวิธีที่จะ ลด/บรรเทา ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ด้วยการ รวมกลุ่มกัน เพื่อเฉลี่ยความสูญเสีย ยกตัวอย่างให้ชัดคือ

มีคน 10 คนตกลงกันว่า เอาเงินคนละ 10,000 มารวมกันเป็นกองกลาง 100,000 แล้วตกลงกันว่า ปีนี้ใคร เกิดเจ็บป่วยก็มาเบิกเงินจากกองนี้ไปใช้ ฟังแค่นี้ มันง่ายเกินไป เพราะมีปัญหาที่จะตามมาอีกเยอะ ประกอบไปด้วย

* คน 10 คนที่มารวมกัน ควรจะมี สุขภาพ เหมือนกัน ถ้าเราแข็งแรงดี จะยอมไปรวมกลุ่มกับคนที่ เป็นมะเร็ง ซึ่งต้องเบิกแน่ ๆ หรือไม่

* คน 10 คนที่มารวมกัน ควรจะมี อาชีพ ที่มีความเสี่ยงเหมือนกัน ถ้าเราทำงานในสำนักงาน จะยอมไปรวมกลุ่มกับคนที่มี ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่งมีโอกาส ถูกรถชน มากกว่าเราหรือไม่

* เงินกองกลางจะเก็บไว้ที่ไหน กับใคร เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ถูกโกง เบิกง่าย ไม่เรื่องมาก

* เงินกองกลาง ควรจะนำไป บริหารให้เกิด ดอกผล ด้วยมืออาชีพ ดีกว่าหรือไม่

* จำนวนสมาชิก ยิ่งมากยิ่งดี จะทำให้ วงเงินสูงขึ้น แต่จะไปหามาจากไหน ใครจะไปหา หายังงัย ต้องมี กลไก ในการเพิ่มสมาชิก

* ควรจะมีวิธีคำนวนหา จำนวนเงินที่ควรจะเรียกเก็บ อย่างยุติธรรม กับทุกฝ่าย

ที่พูดถึงทั้งหมด จึงเกิดเป็น บริษัทประกัน เพื่อเป็นตัวกลางในการ บริหารจัดการ ปัญหาทั้งหมด โดยที่ บริษัทประกัน จะเรียกเก็บ ค่าบริหารจัดการ ซึ่งถ้าบริหารจัดการได้ดี กองทุนนี้ก็จะเติบโต อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ในอีกแง่หนึ่ง แปลว่า เงินค่าสินไหมที่จ่ายให้กับสมาชิก(ผู้เอาประกัน) ก็คือ เงินกองกลางของสมาชิกทุกคนนั่นเอง ไม่ใช่เงินของบริษัทประกันแม้แต่บาทเดียว

และอย่างที่ มีคนเคยพูดว่า

“ทุกคนได้ทำประกันไว้แล้ว อยู่ที่ว่า จะให้คนอื่น(บริษัท)เป็นผู้รับประกัน หรือตนเองจะเป็นคนรับประกันตัวเอง(Self Insured)นั่นเอง”

แล้ว คุณคิดว่า ควรจะหา ใครมารับประกันแทนคุณ ได้หรือยัง บอกไว้ตรงนี้ว่า

“รอให้ถึงวันที่อยากมีคนรับแทน อาจจะไม่มีใครรับ เพราะ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำประกันชีวิตและสุขภาพ คือ สุขภาพของคุณ ไม่ใช่ เงิน”

ขอให้สบายใจได้เลยว่า ประกันชีวิตและสุขภาพ

จะไม่คุ้มครอง โรคเรื้อรังทุกโรค ที่ “รู้” ว่าเป็นก่อนทำประกัน

AnnuityMAN

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน