ททท.ผนึกจังหวัดจัดงานแต่งงานปูกระตุ้นท่องเที่ยวระยอง

เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “รักษ์แสม รักเสมอ” (แต่งงานปู) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบล   เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดระยอง และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนของสะพานรักษ์แสม

 

นายอุทิศ  ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง เปิดเผยว่า กิจกรรมเด่นของรักษ์แสมที่เนินฆ้อ คือ การจัดงานแต่งงานปู (รักษ์แสม รักเสมอ) จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนำปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าว มาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาว  โดยจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับการแต่งงานคน มีการส่งตัวเข้าหอเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำและพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมีการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางของสะพานรักษ์แสม สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน และเป็นการผลักดันให้สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ปูแสม ปูดำ สัตว์น้ำและทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าสูงสุด

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน