จากการรายงานของเอเชีย อินชัวรันซ์ รีวิว เบี้ยประกันภัยในภาคเกษตรของจีน จะมีมูลค่าเกินกว่า 160,000 ล้านหยวนภายในปี 2568 โดยคาดการณ์ว่าการประกันภัยในภาคเกษตรจะกลายเป็นธุรกิจใหญ่อันดับสองของบริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์

            ได้มีการพูดถึงแนวโน้มนี้ในเอกสารปี 2565 ที่ชื่อว่า  “เทคโนโลยีช่วยให้มีการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงต่อการประกันภัยในภาคเกษตร”   ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจชนบทของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท  สถาบันเทคโนโลยีทางการเงินของมหาวิทยาลัยชิงหัว ศูนย์วิจัยการประกันภัยและบำเหน็จบำนาญแห่งประเทศจีนของ PBC School of Finance ของมหาวิทยาลัย ซิงหัว และ บริษัท ไชน่า ผิงอัน พร็อพเพอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โค

            เบี้ยประกันในภาคเกษตรของจีนมีมูลค่า 96,500 ล้านหยวนในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 18.4%

            จากข้อมูลของ CBIRC  ปริมาณเบี้ยประกันของภาคเกษตรมากสุดเป็นอันดับสามของภาคประกันที่ไม่ใช่รถยนต์ โดยรองจากภาคประกันสุขภาพและประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน(Liability insurance)

            ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการประกันในภาคเกษตรเป็นภาคประกันหนึ่งที่มีทิศทางในการพัฒนาที่สำคัญต่อธุรกิจประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ เนื่องจากมีการสนับสนุนเชิงนโยบายและมีความต้องการเพิ่มขึ้น

            อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายหลายอย่างในการพัฒนาการประกันภัยในภาคเกษตร โดยมีการคาดการณ์ว่า เทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา

            จากเอกสารดังกล่าว ความท้าทายที่ธุรกิจประกันในภาคเกษตรต้องเผชิญได้แก่ ต้นทุนธุรกิจสูง ประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่ำ และมีความไม่สมดุลของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของตลาด ยกตัวอย่างเช่น  การรับทำประกันภัยในภาคเกษตรและการประเมินความสูญเสียแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างในสถานที่  และมีปริมาณงานมากและยุ่งยาก ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าแรงเป็นจำนวนมาก และการชำระค่าสินไหมตามที่เรียกร้องใช้เวลานานเกินไป

             เทคโนโลยีอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือ, 3S , ปัญญาประดิษฐ์, บิ๊กดาต้า, คลาวด์คอมพิวติ้ง, Internet of Things และแอปพลิเคชันอื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการประกันภัยในภาคเกษตร ปรับปรุงการประกันภัยในภาคเกษตร พัฒนาความแม่นยำและประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาการประกันภัยในภาคเกษตรได้

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน