แอกซ่า แอฟฟิน เจเนอราล อินชัวรันส์ เผย มากกว่า 80% (โดยเฉพาะ 82%) ของรถยนต์ที่บริษัทลากมา ไม่มีประกันน้ำท่วม และแม้ว่าจะมีการทำประกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 และต้นเดือนมกราคม 2565 แต่ชาวมาเลเซียจำนวนมากยังคงทำประกันน้ำท่วมน้อย และไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยน้ำท่วม โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของแอกซ่า แอฟฟิน 3.9% เท่านั้นที่ได้เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมในปีนี้

เอ็มมานูเอล นีเวต ซีอีโอของ แอกซ่า แอฟฟินกล่าวว่า ในความเป็นจริง ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของกาประกันภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญเมื่อไม่มีค่าชดเชยหรือวิธีการทดแทนความเสียหายและความสูญเสีย ดังนั้นจึงเรียกร้องให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยกล่าวว่าการทำประกันภัยน้ำท่วมเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญที่จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ บ้าน และทรัพย์สิน ให้เพียงพอเพื่อให้ผลกระทบทางการเงินจากอันตรายดังกล่าวน้อยที่สุดหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า น้ำท่วม เป็นความคุ้มครองทางเลือกภายใต้กรมธรรม์รถยนตที่ครอบคลุมมากที่สุด และแนะนำให้ชาวมาเลเซียเพิ่มแผนประกันสำหรับน้ำท่วมหรือภัยอันตรายพิเศษ

สำนักงานสถิติมาเลเซียเผยเมื่อเดือนมกราคมว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในเดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565 ได้สร้างความสูญเสียทั้งหมด 6,100 ล้านริงกิต ซึ่งเท่ากับ0.4%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ในรูปตัวเงิน และในบรรดาความสูญเสียทั้งหมดนี้ เป็นความสูญเสียต่อรถยนต์ประมาณ 1,000 ล้านริงกิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน