องค์การสวนสัตว์เปิดบ้านรับ 10 องค์กรด้านท่องเที่ยว

 

 

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และนางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ร่วมจัดงาน เขาดินเที่ยวได้มากกว่าเที่ยว เพื่อเปิดบ้านต้อนรับภาคธุรกิจ ราชการ และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว จัด ณ สวนสัตว์ดุสิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมีองค์กรเข้าร่วมเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(แอตต้า) สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมการบริหารโรงแรมไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ต่างๆ ร่วมงานกว่า 70 คน

ทั้งนี้นายสุริยา ได้กล่าวถึงความน่าสนใจของสวนสัตว์ทั้ง 8 แห่งของสวนสัตว์ คือ 1.สวนสัตว์ดุสิต 2.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 3.สวนสัตว์เชียงใหม่ 4.สวนสัตว์นครราชสีมา 5.สวนสัตว์สงขลา 6.สวนสัตว์อุบลราชธานี 7.สวนสัตว์ขอนแก่น และ8.โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของสวนสัตว์ในปี 2560 โดยมุ่งสู่มุ่งสู่สวนสัตว์มาตรฐานสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและในระดับโลก พร้อมพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์ หรือกรีนซู

จากนั้นผู้ประกอบการทั้งหมดได้นั่งรถพ่วงชมอาคารเรือนกระจกสมัยรัชกาลที่ 7 ส่วนจัดแสดงช้าง ชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำแสนรู้ ,โซนสัตว์แอฟริกา,ทางเดินลอยฟ้า,ให้อาหารยีราฟ,ศูนย์เพาะขยายพันธุ์ค่าง 5 สี,ลิงแสมทรงเลี้ยง (คุณสมศักดิ์-สมศรี) ,ให้อาหารฮิปโปโปเตมัส,หลุมหลบภัย,เก้งเผือก,ปั่นจักรยานนาวา,ปั่นจักรยาน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัววังวนา ชมบึงทะเลสาบและพระที่นั่งอนันตสมาคม  และปิดท้ายที่การแสดงกายกรรมจากประเทศเคนยา “Acrobatic Kenya Show”

นางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ กล่าวว่า การจัดงานนี้ทางกลุ่มซึ่งเป็นพันธมิตรของสวนสัตว์ และทางกลุ่มมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรท่องเที่ยวต่างๆ จึงต้องการนำเสนอความน่าสนใจของสวนสัตว์ยุคใหม่ที่สวยงามได้มาตรฐานไม่แพ้ที่ใดในอาเซียนให้องค์กรต่างๆได้รับทราบ รวมทั้งต้องการให้บริษัททัวร์ได้มีโอกาสเจรจาทางธุรกิจและข้อเสนอแนะโดยตรงกับผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์ ที่ผ่านมามีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับยังได้จัดทำหนังสือให้องค์การสวนสัตว์แล้วถึง 2 เล่ม เพื่อเชิญชวนไปเที่ยวในสวนสัตว์ทั้ง 8 แห่ง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้สะท้อนหลากมุมมองเช่น ต้องการให้ทำโปรแกรมขายร่วมกับทัวร์ที่ส่งนักท่องเที่ยวจีนเข้ามายังพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งมีพื้นที่ติดกันกับสวนสัตว์เขาดิน,การจัดสร้าง Zipline ,การร่วมกันจัดโปรแกรมนำเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียว เป็นต้น

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน