AZAYจัดกิจกรรม Happy Death Day

ชวนลูกค้าเตรียมพร้อม“ความตาย” อย่างมีสติ

 

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า  ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอลิอันซ์ฯดูแลลูกค้าทุกคนเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย ผ่านการแบ่งเบาภาระด้านค่ารักษาพยาบาล สำหรับปีนี้จะขยายบทบาทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่จ่ายค่าสินไหมหรือเคลมประกันเท่านั้น แต่มีความตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างลูกค้า ครอบคลุมครบวงจรด้านสุขภาพ ตั้งแต่การดูแลและป้องกันสุขภาพ ไปจนถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่

เช่น การกินดีอยู่ดี การให้คำปรึกษาจากแพทย์ความเห็นที่ 2 ก่อนเข้ารับการรักษา การได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิตและสุขภาพ หรือแม้แต่การดูแล รักษาและปฏิบัติตัวที่บ้านหลังออกจาก รพ. รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล

ทั้งนี้ การจากไปโดยยังมีความกังวลติดอยู่ในใจ ย่อมสร้างประสบการณ์ที่เจ็บปวดให้กับทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน การดูแลให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของผู้ที่จะจากไป รวมทั้งคนข้างหลังให้ได้เตรียมพร้อมเช่นกัน

ดังนั้น อลิอันซ์ฯจึงได้จัดงาน “HAPPY DEATHDAY” เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ โดยได้นิมนต์พระไพศาล วิสาโล มาแสดงธรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมตัวสำหรับความตาย ซึ่งต้องเตรียมตัวขณะที่ยังแข็งแรงอยู่ เพื่อให้ตัวเราเองและครอบครัวปฏิบัติตัวได้ถูกต้องสอดคล้องต่อสภาพชีวิต บริบทสังคม และระบบบริการสุขภาพของแต่ละคน”

สำหรับบรรยากาศภายในงานที่จัดขึ้นมีการบรรยายหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความตาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ หัวข้อ เตรียมตัว “ตายดี” การทำสมุดเบาใจ และเขียนพินัยกรรมชีวิตฉบับร่าง โดย คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ การดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้หายห่วง ในช่วงระยะท้ายของชีวิต โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส และเผชิญความตายอย่างสงบโดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรม HAPPY DEATHDAY ได้รับความสนใจอย่างดีจากลูกค้าเข้าร่วมงานกว่า 700 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน