วิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัย ความน่าสนใจอยู่ตรงไหน ?

ได้ติดตามความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบ การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัย   โดย คุณอุษณีย์  ลิ่วรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  มีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มประกัน วันนี้ ขอนำมุมมองอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์มาแชร์ให้ได้อ่านกัน

คุณอุษณีย์  ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยมีการทำประกันชีวิตแค่ 38 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  1  คนมีการถือกรมธรรม์มากกว่า 1 กรมธรรม์ และนี่คือ โอกาสการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย

ภาพรวมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยที่ผ่านมาดูย้อนหลัง 10 ปี จะเห็นการเติบโตที่สูงกว่า GDP มาโดยต่อเนื่อง

กลุ่มแรกธุรกิจประกันชีวิตใน 10 ปีที่ผ่านมา โตเฉลี่ยถึง 11 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าการเติบโตของ GDPที่เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์

ธุรกิจประกันวินาศภัยก็เช่นเดียวกัน มีการเติบโตในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย 8 เปอร์เซ็นต์ ก็สูงกว่า GDP

ถ้ามองภาพไปไกลๆ เชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในบ้านเรายังมีโอกาสเติบโตอีกสูงมาก ปัจจัยสนับสนุนเรื่องแรกที่สำคัญคือ ประชากรไทยยังมีการทำประกันในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  รัฐบาลเองก็มีมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชากรซื้อประกันแล้วสามารถนำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้อีกด้วย

ความน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันจะมาช่วงภาวะเศรษฐกิจเติบโตดีมาก อีกปัจจัยคือ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่เริ่มขยับปรับตัวสูงขึ้นนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันในเชิงของผลตอบแทนของรายได้จากการบริหารพอร์ตลงทุนที่มากขึ้น

สุดท้ายแล้วก็จะสะท้อนกลับมาในมูลค่าของกิจการระยะยาวที่เพิ่มขึ้นและก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้น

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันภัยจะไม่เหมาะเลยสำหรับนักลงทุนสไตล์เก็งกำไรระยะสั้นเพราะว่าลักษณะธุรกิจที่จะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องให้ความสำคัญกับการติดตามข้อมูลเหล่านี้

แนะนำให้อ่านวิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย เพราะได้ปูพื้นฐานขั้นตอนการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกัน เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ นำไปสู่การวิเคราะห์งบการเงินซึ่งมีความเฉพาะตัว และก็ซับซ้อนแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไป และจบที่การประเมินมูลค่ากิจการ เพื่อที่นักลงทุนจะได้นำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง.

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=IVkz6Z3Rx3E

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน